per4med - pracy tymczasowej
Prosta droga do pozyskania Pracownika Tymczasowego ...

  • Dzwonicie Państwo do per4med i określacie zapotrzebowanie na Personel.
  • Na podstawie Państwa wymagań szukamy idealnego pracownika do miejsca przeznaczenia.
  • Przesyłamy Państwu dwie umowy dot. leasingu pracowniczego na określony przedział czasowy wraz z danymi wybranego Pracownika. Po podpisaniu umowy przesyłacie Państwo jeden egzemplarz do nas, drugi zostaje w Państwa dokumentacji.
  • W umówionym terminie pojawia się nasz Pracownik we wskazanej przez Państwa placówce i wspiera Państwa Zespół. Następnie przedstawiacie Państwo naszemu Pracownikowi zakres obowiązków i wyjaśniacie środki ochrony pracy.
  • W czasie trwania umowy jesteście Państwo upoważnieni do wykonywania poleceń wobec naszych Pracowników.
  • Po ukończeniu pracy nasz Pracownik przedstawi Państwu godziny pracy do podpisu. Kopia pozostanie w Państwa dokumentacji.
  • Fakturacja następuje na podstawie podpisanego przez Państwa dokumentu. Faktura zostanie wysłana pocztą.

Dobrze wiedzieć:

  • Dzięki naszym komfortowym terminom dot. storna (do 24 h) nie ponosicie Państwo żadnego ryzyka przy długoterminowym planowaniu zapotrzebowania na Personel.
  • Wg prawa pracy oddelegowany Personel  podlega zawsze per4med Sp. z o.o. To samo dotyczy ubezpieczeń naszych Pracowników.
  • Jesteśmy dostępni dla Państwa 24h na dobę 7 dni w tygodniu.